Kredyt Ekologiczny: bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej firm spożywczych z całej Polski Artykuły firmy Kontakt do firmy

07.05.2024

25 kwietnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach Kredytu Ekologicznego – instrumentu wspierającego inwestycje polskiego biznesu w poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii. Z instrumentu mogą skorzystać m.in. firmy spożywcze oraz przetwórcy rolno-spożywczy. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na planowane przedsięwzięcia.  

Katalog potencjalnych beneficjentów, czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie
Kredyt Ekologiczny adresowany jest do przedsiębiorstw z całej Polski, które chcą poprawić efektywność energetyczną prowadzonej działalności poprzez modernizację posiadanej infrastruktury, w tym budynków oraz parku maszynowego. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 3 000 pracowników. Przedsiębiorstwo wnioskujące musi posiadać zdolność kredytową - obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest promesa kredytu ekologicznego lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego z banku kredytującego. W rzeczonym instrumencie bezzwrotne wsparcie wypłacane jest bowiem w formie premii ekologicznej, która spłaca kapitał zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji - w części odpowiadającej otrzymanemu dofinansowaniu.

Inwestycje podlegające dofinansowaniu: termomodernizacja, wymiana maszyn, OZE
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą obejmować swoim zakresem szereg prac modernizacyjnych w obrębie budynku, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii dostarczanej na potrzeby jego ogrzewania. Mając w perspektywie wzrost cen paliw grzewczych, warto rozważyć docieplenie ścian oraz dachu, wymianę okien i drzwi czy modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Na tego typu działania przedsiębiorca może otrzymać nawet 80% dotacji od poniesionych kosztów netto.

Inwestycje w zakresie modernizacji lub wymiany maszyn na efektywniejsze energetycznie, aby móc skorzystać z najbardziej atrakcyjnej formy finansowania, powinny być związane z wprowadzeniem fundamentalnych zmian w realizowanym procesie produkcji, np. automatyzacją lub wymianą całej linii technologicznej. Co istotne, nowe maszyny muszą zastąpić dotychczasowe mniej efektywne energetycznie, tj. urządzenia dotychczasowe muszą zostać wyeliminowane z procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Udział wsparcia unijnego w przypadku wymiany maszyn może wynosić do 70% kosztów netto.

Projekty w ramach Kredytu Ekologicznego mogą obejmować również inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaikę, pompy ciepła, magazyny energii. Moc instalacji powinna być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa, tj. wyprodukowana energia powinna być zużywana zasadniczo na potrzeby własne firmy. Intensywność wsparcia w przypadku instalacji OZE wynosi maksymalnie 65% kosztów netto. 

Projekt może obejmować swoim zakresem jedno lub wszystkie ww. typy przedsięwzięć. Ważne jest, aby osiągnąć wymaganą oszczędność energii pierwotnej na poziomie co najmniej 30% - w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Obowiązek przeprowadzenia audytów 
Aby móc ubiegać się o dotację w ramach Kredytu Ekologicznego, należy przygotować audyt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz w przypadku inwestycji wykraczających poza modernizację budynku – audyt efektywności energetycznej. Pozwolą one podejść do przedsięwzięcia holistycznie, aby przeprowadzić działania, które przy jak najniższym koszcie wygenerują największe oszczędności. Biorąc pod uwagę czas wymagany na przeprowadzenie audytu przez profesjonalnego wykonawcę, przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem wsparcia powinni rozpocząć działania już teraz. BGK przyjmuje bowiem wnioski do 25 lipca br. 

Pozyskaj dofinansowanie ze wsparciem ekspertów
Ponieważ zarówno proces inwentaryzacji obszarów o największym zużyciu energii w przedsiębiorstwie, wytypowanie modernizacji o najwyższym potencjale energetycznym i ekonomicznym oraz sam proces aplikowania o środki dotacyjne mogą być nie lada wyzwaniem, warto powierzyć to zadanie doświadczonym ekspertom, którzy zajmą się wszystkim od A do Z, tak jak robi to ECDF Dotacje.

ECDF Dotacje od 2003 r. skutecznie pozyskuje i rozlicza dotacje na terenie całej Polski. Zapewniamy kompleksowe wsparcie z udziałem profesjonalnych partnerów, w tym audytorów z branży energetycznej. Pozyskaliśmy już ponad 1 900 dotacji na kwotę przekraczającą 3,35 miliarda PLN. Zapraszamy do kontaktu z Doradcami. Konsultacja jest bezpłatna.

Źródło i fot.: ECDF Dotacje