Polityka prywatności

Polityka prywatności platform:
FirmySpożywcze.pl https://firmyspozywcze.pl/
PortalMięsny.pl https://portalmiesny.pl/,
Mleczarstwo.com https://mleczarstwo.com/,
Przetwórstwo.pl https://przetworstwo.pl/ 
Spożywcze.info https://spozywcze.info/
(„Serwis”)

 

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MATEUSZ PAWEŁ SZNAJDER, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HORYZONT Mateusz Sznajder, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9720924889, nr REGON 301044378, al. Ptasia 14, 62-081 Przeźmierowo.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: redakcja@horyzont.biz

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych. W poniższej tabeli znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 

PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE W NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJACH:


DZIAŁANIE

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRZETWARZANIA

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE

SKUTEK NIEPODANIA DANYCH

Kiedy złożysz zamówienie dotyczące odpłatnej usługi w  Serwisie

Świadczenie usługi

umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

24 miesiące, a w przypadku zawarcia umowy - przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług

nie będziesz miał możliwości złożenia zamówienia w Serwisie

ciążący na nas obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny związany z rachunkowością

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.

Kiedy podejmiesz z nami kontakt (np. w celu zadania pytania)

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną

do momentu wykonania usługi lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – 24 miesiące *

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie.

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

24 miesiące lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.

Kiedy wejdziesz na naszą stronę z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych

marketing bezpośredni, polegający m.in. na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania marketingowe” i „Ciasteczka” Polityki prywatności).

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

do momentu wygaśnięcia ważności pliku cookie lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *


Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” Polityki prywatności.

Nieuwzględnienie przez nas Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością

Kiedy wejdziesz na naszą stronę z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

 

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Ciasteczka” Polityki prywatności)

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

do momentu wygaśnięcia ważności pliku cookie lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” Polityki prywatności.

Nieuwzględnienie Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego przystępnością
i intuicyjnością

Kiedy wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych) – innych niż newsletter

 

wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych

Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Brak możliwości otrzymywania naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych.

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.

Kiedy zapiszesz się na newsletter

 

wysyłanie newslettera

umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera

nie będziesz miał możliwości otrzymywania informacji dotyczących Serwisu i naszych usług

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.

Kiedy podejmiesz działanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub naszymi usługami

 

 

ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń przez Strony, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami pod adresem: redakcja@horyzont.biz jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki i poprzez usunięcie zapisanych w pamięci Twojego urządzenia plików cookies.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PLIKI COOKIES

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci m.in. korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji Serwisu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 365 dni.

Z zapisanych z Serwisu ciasteczek korzystają podmioty zapewniające nam usługi marketingowe i analityczne – więcej dowiesz się z tabeli poniżej.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:


DZIAŁANIE

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

każde działanie podejmowane w związku z Serwisem

hostingodawca

nie ma miejsca

podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT

nie ma miejsca

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

nie ma miejsca

kiedy wejdziesz na naszą stronę z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych

podmiot zapewniający usługi marketingowe

tak – Stany Zjednoczone **

kiedy wejdziesz na naszą stronę z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

podmiot ułatwiający optymalizację strony

tak – Stany Zjednoczone **

podmiot zapewniający statystyki dla Serwisu

tak – Stany Zjednoczone **

Kiedy złożysz zamówienie dotyczące odpłatnej usługi w  Serwisie

dostawca płatności

nie ma miejsca

dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności

nie ma miejsca

 

kiedy zapiszesz się na newsletter

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera

nie ma miejsca

skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku z Serwisem przez  portale społecznościowe

portale społecznościowe

tak – Stany Zjednoczone **

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone dwiema gwiazdkami. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.