Obecność substancji słodzących, a informacje dodatkowe na etykiecie Artykuły firmy Kontakt do firmy

03.06.2022

W świetle przepisów prawnych obecność w produkcie substancji słodzących wiąże się z obowiązkiem zamieszczenia obok nazwy środka spożywczego informacji „zawiera substancję(-e) słodzącą(-e)” (w przypadku, gdy w produkcie występuje substancja słodząca(-e), ale nie występuje cukier) lub „zawiera cukier (cukry) i substancję(-e) słodzącą(-e)” (w przypadku, gdy w produkcie oprócz substancji słodzącej występuje również cukier).

Należy jednak pamiętać, iż w przypadku niektórych substancji słodzących obowiązkowym jest zamieszczenie również innych informacji. Do substancji tych należą: aspartam (E951) oraz sól aspartamu i acesulfamu (E 962). Jak wskazuje bowiem ww. rozporządzenie w etykietowaniu środków spożywczych zawierających te dodatki powinien znaleźć się następujący komunikat:

„zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny)” – w przypadku, gdy w wykazie składników zastosowano nr E dodatku
„zawiera źródło fenyloalaniny” – w przypadku, gdy w wykazie składników zastosowano nazwę opisową dodatku (a nie jego nr E).

Źródło i fot.: Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego A.Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp.k.