Pomiary kontrolne magnesów Artykuły firmy Kontakt do firmy

12.01.2021

Separatory magnetyczne stanowią podstawowe wyposażenie zakładów produkujących żywność. Ich funkcją jest zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami fizycznymi (ciałami obcymi) w postaci metali ferromagnetycznych i opiłków stali nierdzewnej. Niechciane metale stanowią zagrożenia dla maszyn (np. młyny, rozdrabniacze) a także stwarzają ryzyko zanieczyszczenia produktu finalnego.

Regularna kontrola indukcji magnetycznej i stanu posiadanych przez Państwa magnesów pozwala na bieżąco reagować na ewentualne uszkodzenia i podnosić jakość zabezpieczeń przed metalami. Jest potrzebna także dla audytów zewnętrznych takich jak IFS, BRC, czy audyt zewnętrzny odbiorcy.

Audyt z reguły jest przeprowadzany w ciągu kilku godzin i obejmuje:

  • pomiar indukcji magnetycznej
  • oględziny i ocenę stanu mechanicznego
  • ocenę odległości między magnesami, rozkładu biegunów
  • kontrolę pod kątem korozji
  • ocenę prawidłowości konstrukcji dla danej aplikacji
  • ocenę łatwości czyszczenia

Pomiary wykonujemy z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych, w dogodnym dla Państwa terminie. Służymy również pomocą w ewentualnej modernizacji magnesów.
W celu wyceny prosimy o kontakt z nami i podanie ilości separatorów magnetycznych do sprawdzenia.

Źrodło i fot.: Matykiewicz.com