PPH Cool i nowe rozporządzenie F-Gazowe Artykuły firmy Kontakt do firmy

21.03.2024

Żyjemy w czasach gdy zmieniające się regulacje prawne Unii Europejskiej w zdecydowany sposób kształtują trendy w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Dwie główne regulacje wiodą w tym prym, mianowicie dyrektywa Eko Projektu oraz rozporządzenie f-gazowe. Obie regulacje wpisują się w unijny program Fit for 55 mający na celu ograniczenie  emisji dwutlenku węgla do 2030 roku o 55% w porównaniu do roku 1990. Unia zdecydowanie postawiła na ochronę klimatu i intensywnie szukając rozwiązań na przyspieszenie procesu ograniczenia emisji dwutlenku pracuje nad zaostrzeniem istniejących aktów prawnych zmierzających do wzmocnienia dynamiki wychodzenia ze stosowania f-gazów. Dyskutowane zmiany dotyczyć będą coraz większych ograniczeń importu fluorowanych gazów cieplarnianych oraz indywidulanych zakazów ich stosowania w odpowiednio sklasyfikowanych urządzenia i instalacjach klimatyzacyjnych, grzewczych i chłodniczych. Opracowuje się również przepisy dotyczące kontroli przestrzegania rozporządzenia oraz penalizacji.

Dyrektywa  Eko Projekt to  uchwała klasyfikująca wszelkie urządzenia zużywające energię elektryczną i wyznaczająca odpowiednio wysokie standardy efektywności energetycznej. W odpowiednich podkategoriach mają swoje miejsce urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze, wobec których są również postawione odpowiednio wysokie wymagania co do efektywności. 

Rozporządzenie f- gazowe to ustawa ukierunkowana na ograniczenie wpływu na klimat fluorowanych gazów cieplarnianych ,tzw F-gazów. F-gazy to substancje chemiczne cechujące się wysokim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) i zawierające w swojej cząstce fluor. Są one powszechnie stosowane jako czynniki chłodnicze w technice chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła. 

Cele są ambitne , przyświeca im idea ochrony klimatu i wizja postępu technologicznego  jednak problem jest w tym , że spełnienie celów obu regulacji, tzn rozporządzenia f-gazowego i dyrektywy Eko Projekt  jest trudno wykonalne. 

Przykładowe idealne urządzenie chłodnicze w dzisiejszych czasach powinno być:  wydajne, tanie i ekologiczne.  Realia są takie , że jeśli ono ma być:

  • wydajne, tanie – nie będzie ekologiczne
  • wydajne i ekologiczne – nie będzie tanie
  • ekologiczne, tanie – nie będzie wydajne

Prace nad nowelizacją rozporządzenia f-gazowego pomimo wielu wątpliwości doprowadzono do końca i nowe rozporządzenie w tym roku powinno wejść w życie a jego konsekwencje będą następujące: znikną najprostsze i najtańsze koncepcje chłodnicze a wraz z nimi zawęzi się grono dostawców i wykonawców oferujących rozwiązania wypełniające wymagania rozporządzenia. Wiele małych firmy chłodniczych nie osiągnie odpowiednich kwalifikacji. Stanie się tak dlatego, że wszelkie najpopularniejsze czynniki z grupy HFC znikną z użycia poprzez bezpośrednie zakazy stosowania lub przez wysokie ceny ograniczonej ilości czynników dostępnej na rynku. Urządzenia klimatyzacyjnej i chłodnicze będą działać tylko z czynnikami naturalnymi , czyli propanem R290 lub izobutanem R600A , amoniakiem R717  i dwutlenkiem węgla R744. 

Polskie, prywatne przedsiębiorstwo COOL, na dzień dzisiejszy już ma ofertę urządzeń chłodniczych z czynnikami naturalnymi uwalniającą potencjalnego klienta od rygorów rozporządzenia f-gazowego. Koncepcje chłodnicze i proponowane urządzenia pokrywają pełne spektrum temperatur wymaganych przez rynek od głębokiego mrożenia z temperaturą -30 st C do wysokich , klimatyzacyjnych rzędu 6 – 15 st C. Oferta 

Sprawdzone i pozbawione wad tzw wieku dziecięcego urządzenia są owocem umiejętności przewidzenia trendów co sprawiło, ze pierwsze agregaty wody lodowej, tzw chillery z czynnikiem chłodniczym R290 ( propan , GWP = 3 !)  firma wyprodukowała już 12 lat temu.  Lata doświadczeń zaowocowały wytworzeniem m.in. niezawodnej linii agregatów wody lodowej AQUACOOL GREEN z czynnikiem R290 w zakresie mocy chłodniczej o 20kW do 800 kW . 

Drugi eko -czynnik , jaki zaprzęgła firma do swoich rozwiązań to R744 – czyli dwutlenek węgla , który stosowany jest w chłodniczych agregatach kaskadowych POLARCOOL do zastosowań niskotemperaturowych.  Kaskady te to specjalny projekt dedykowany do procesów zamrażalniczych oraz mroźni  przechowalniczych. Dodatkowe zalety firmy to dysponowanie własnym fabrycznym serwisem a także , co mało która firma chłodnicza może zaoferować, usługa wynajmu agregatów wody lodowej.

Źródło i fot.: COOL