PPH Cool - niezawodne i ekologiczne rozwiązania dla instalacji chłodniczych średnio- i niskotemperaturowych Artykuły firmy Kontakt do firmy

02.11.2020

Ustawa F-gazowa z sierpnia 2017 roku ograniczająca stosowanie czynników z grupy HFC (wysoki współczynnik GWP) dała mocny impuls do rewizji istniejących rozwiązań i zmusiła do ponownej ewaluacji różnych aspektów instalacji chłodniczej, takich jak wybór czynnika chłodniczego, jego GWP, klasa palności, zakres zastosowania, dostępność, koszt inwestycji dla różnych rozwiązań, zużycie energii, poziom niezawodności instalacji, wrażliwość na wycieki czynnika, koszt serwisowania i wiele innych.

Nowe instalacje chłodnicze, które projektowane są obecnie zgodnie z ustawą F-gazową to przede wszystkim układy chłodzenia pośredniego z wykorzystaniem ekologicznych czynników chłodniczych w agregatach wody lodowej i atestowanym czynnikiem chłodzącym zasilającym końcowe odbiorniki chłodu lub małe układy bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego. W roku 2019 PPH COOL zrealizował kilka nowych projektów dla przemysłu spożywczego i chłodnictwa przemysłowego na bazie właśnie takich rozwiązań.

Między innymi w Centrum Dystrybucji JANEX w podwarszawskim Pruszkowie oraz Zakładach Cukierniczych PRYNCY TEKA w Łukowie pracują instalacje chłodnicze z pośrednim obiegiem czynnika przeznaczonym do zasilania pomieszczeniowych chłodnic powietrza, chłodnic central wentylacyjnych, urządzeń  technologicznych oraz instalacji odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych. Chłodzenie pomieszczeń produkcji oraz komór chłodniczych i mroźniczych realizowane jest przez instalacje mroźnicze i instalacje chłodnicze pracujące na pośrednim medium chłodzącym na bazie wodnego roztworu mrówczanu potasu.

W obu tych inwestycjach źródłem chłodu są schładzacze cieczy  typoszeregu AQUACOOL GREEN z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 (propanem). Zastosowanie właśnie takich urządzeń to wymierne korzyści dla inwestorów:

  • niski współczynnik GWP=3 co sprawia, że w przypadku wycieku ma niemal zerowy negatywny wpływ na środowisko i użytkownik nie ponosi opłat emisyjnych,
  • brak konieczności rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • brak obowiązku wykonywania okresowych prób szczelności – tańsza eksploatacja,
  • czynnik R290 należy do długoterminowych rozwiązań nieobjętych  kolejnymi zaostrzeniami  wynikającymi z tzw. ustawy F-gazowej,
  • niska cena czynnika.

Roztwór mrówczanu potasu pracujący jako medium chłodzące w układzie pośrednim to także wiele korzyści zarówno od strony ekonomicznej (dla inwestorów), jak i ekologicznej. Jest on wzbogacony o wszelkie niezbędne dodatki uszlachetniające, m.in. antykorozyjne, chroniące elementy instalacji hydraulicznej.  Płyn ten posiada szereg cech pożądanych w technologiach chłodniczych takich jak:

  • niska lepkość,
  • wysoki współczynnik przewodzenia ciepła,
  • możliwość stosowania do praktycznie całego spektrum materiałów stosownych w aktualnych systemach hydraulicznych z nielicznymi wyjątkami.

Wymienione wyżej cechy sprawiają, że w porównaniu z roztworami glikolu w instalacji mogą być dobierane pompy o mniejszym sprężu, chłodnice o relatywnie mniejszych gabarytach oraz mniejsze średnice rurociągów, co wiąże się z mniejszymi kosztami inwestycyjnymi.

Stosowane do niedawna układy chłodnicze oparte na czynniku HFC jako rozległe systemy rurociągów zasilające dziesiątki odbiorników chłodu, współpracujące z układami wielosprężarkowymi zlokalizowanymi w  maszynowniach i skraplaczami na dachach są zastępowane przez mniejsze układy z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi. PPH COOL w zeszłym roku z powodzeniem zrealizował kilka takich projektów.

akłady przemysłowe ARTISANAL TAPAS w Szczecinie, producent kwiatów JMP FLOWERS i  Zakłady Mięsne LUKULLUS k. Nowego Dworu Mazowieckiego zdecydowały się właśnie na takie rozwiązania instalacji chłodniczych. Małe układy chłodnicze z jednym źródłem chłodu (agregat chłodniczy) i od jednego do trzech odbiorników chłodu (chłodnice wentylatorowe) z ekologicznym czynnikiem chłodniczym (R448A, R449A). Takie właśnie rozwiązanie w porównaniu do dużych instalacji z jednym źródłem chłodu, pozwala zdywersyfikować wystąpienie ewentualnych problemów z instalacją. W takim przypadku awaria jednego układu pozwala zachować ciągłość pracy całego zakładu i nie wyłączać całego układu chłodniczego, a jedynie pojedynczy.

Przedstawione wyżej rozwiązania, które proponuje PPH COOL dla instalacji chłodniczych średnio- i niskotemperaturowych są przez końcowego klienta przyjmowane z dużym entuzjazmem. Klienci przekonują się nie tylko do niższych kosztów inwestycji, eksploatacji systemu, ale także do proekologicznego rozwiązania pozwalającego na skuteczne podążanie za wciąż zaostrzanymi przepisami legislacyjnymi dotyczącymi urządzeń chłodniczych.

Na podstawie materiałów technicznych PPH COOL, Opracował Marcin Pałka, Kierownik Produktu   

---

PPH COOL jako firma produkcyjno-handlowa, istniejąca na rynku prawie 40 lat jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla inwestorów oraz wykonawców. Firma produkuje własne urządzenia serii AQUACOOL GREEN (R290 – propan) oraz AQUACOOL (czynnik chłodniczy R410A, R134A, R513A i R449A) i stosownie do wymagań klienta oferuje energooszczędne systemy chłodnicze i klimatyzacyjne dobrane optymalnie do rodzaju inwestycji. Firma może pochwalić się swoimi referencjami na terenie całego kraju, a także zagranicą (m.in. w Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech). Najbardziej rozpoznawalne to systemy chłodnicze linii technologicznych zakładów przetwórstwa spożywczego i zakładów przemysłowych, systemy chłodnicze sieci supermarketów, instalacje chłodnicze lodowisk (otwartych i zamkniętych), a także instalacje klimatyzacji komfortu budynków użyteczności publicznej (biura, hotele, uczelnie, szpitale, hale sportowe itd.).

Źródło i fot.: Cool