Jak średniej wielkości przedsiębiorstwo stało się najnowocześniejszym dostawcą mięsa drobiowego w krajach bałtyckich Artykuły firmy Kontakt do firmy

14.04.2021

Przemysł drobiarski jest bardzo zglobalizowany. Z jednej strony oznacza to dodatkowe szanse na redukcję kosztów i zdobycie nowych rynków sprzedaży. Natomiast z drugiej strony globalne łańcuchy dostaw oznaczają też większe ryzyko spadku rentowności.

Niewystarczająca dostępność, nieefektywne wykorzystanie czy zła jakość surowców w połączeniu z generalnie niskimi cenami mogą okazać się fatalne w skutkach. Typowe nośniki kosztów w branży drobiarskiej to rozbiór niewłaściwych tuszek, trudności hodowców z realizacją dostaw lub zbyt wysokie ceny skupu w relacji do jakości surowca. Cyfrowe rozwiązania mogą pomóc producentom mięsa drobiowego skutecznie i systematycznie sprostać tym wyzwaniom. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku optymalizacja dostępności i zużycia surowców poprzez sprawną organizację rozbioru tuszek i właściwe zarządzanie opakowaniami. Duże znaczenie ma także elastyczne wyznaczanie cen bazujące na zdefiniowanych i zweryfikowanych parametrach jakościowych. Na ich podstawie można dokonać rozliczenia z tuczarnią oraz skalkulować zależną od jakości cenę dla każdego stada.

Jak średniej wielkości przedsiębiorstwo stało się najnowocześniejszym dostawcą mięsa drobiowego w krajach bałtyckich.

Wschodnioeuropejski producent mięsa drobiowego sprawuje nadzór nad całym cyklem produkcyjnym - od hodowli do produkcji ponad 240 pozycji asortymentowych. Poza dostawami na rynek krajowy, przedsiębiorstwo eksportuje swoje wyroby do Danii, Finlandii i Holandii, aspirując do miana najnowocześniejszego zakładu produkcji mięsa drobiowego w regionie bałtyckim. Dotrzymanie wysokich unijnych standardów jakościowych i efektywna produkcja są kluczowe dla osiągnięcia tego celu. A także jednolite środowisko cyfrowe –w połączeniu ze standardowymi interfejsami pomiędzy systemami ERP, maszynami i urządzeniami.  

W związku z tym przedsiębiorstwo postawiło na dedykowane rozwiązania CSB, które są zintegrowane z nadrzędnym systemem ERP. Takie kompleksowe rozwiązanie gwarantuje maksymalną przejrzystość i spójność wszystkich procesów: zintegrowana architektura systemowa zezwala nie tylko na wyeliminowanie błędnych wpisów i zduplikowanych danych, ale również na natychmiastową identyfikację i usunięcie słabych punktów oraz potencjalnych problemów. To z kolei obniża koszty operacyjne. Dodatkowo, cały proces produkcyjny może być szybko i sprawnie dostosowany do aktualnych wymagań rynkowych i nowych przepisów prawnych.   

System CSB umożliwił także automatyzację procesów przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli w obszarze magazynów i produkcji. W wyniku tego skrócono czas realizacji procesów i odnotowano dwucyfrowy wzrost produktywności, a także w znaczący sposób poprawiono jakość i zredukowano częstotliwość występowania błędów. Dodatkowo, zabezpieczone przed modyfikacją śledzenie pochodzenia surowców i procesów pozwala przedsiębiorstwu zagwarantować określone właściwości produktów, takie jak hodowla bez antybiotyków czy pasze bez antybiotyków.

Autor: Arkadiusz Krzywiński
Źródło i fot.: CSB-System