Metoda Dumasa w Intertek– dlaczego? Artykuły firmy Kontakt do firmy

26.01.2023

Przede wszystkim  dlatego, że ważne jest dla Nas bezpieczeństwo naszych pracowników i dbanie o środowisko. Poprzez wdrożenie tej metody zapewniliśmy:

  • Bezpieczeństwo pracowników i środowiska
  • Eliminację z laboratorium toksycznych chemikaliów
  • Zmniejszoną ilość ścieków poprzez ograniczone zużycie wody
  • Wyniki otrzymywane metodami Kjeldahla i Dumasa są porównywalne ich oszacowane niepewności rozszerzone zazębiają się co ostatecznie daje nam możliwość porównania wyników;
  • Metoda ta cieszy się coraz większym uznaniem wśród Klientów ze względu ma oczywiste zalety metody Dumasa – jest akceptowana w wielu krajach jako procedura alternatywna. W USA, Kanadzie, Niemczech przez normy AOAC, DIN, LUFA, ISO.

Także Państwo możecie zapoznać się z nowym zakresem tutaj

Zapraszamy do kontaktu z naszą obsługą klienta w celu uzyskania oferty.

Źródło i fot.: Intertek