Lista artykułów firmy: INTERTEK Poland sp. z o.o.

03.03.2022
Rozporządzenie Komisji (WE) 2073/2005 oraz późniejszych zmian w odniesieniu do zakładów przetwórstwa mięsa drobiowego.
Według Krajowej Rady Drobiarstwa mięso drobiowe jest najczęściej spożywanym mięsem na świecie. Polska jest numerem 1 wśród producentów w Unii Europejskiej. Jest też drugim po Holandii eksporterem wewnątrzunijnym. Dzięki wprowadzeniu przez Komisję Europejską Rozporządzenia (WE) 2073/2005, a także późniejszych zmian, wszystkie produkty drobiowe w całej Unii muszą spełniać te same kryteria mikrobiologiczne w zakresie higieny procesu i bezpieczeństwa żywności. Wytyczne Rozporzą...
03.01.2022
Dwie odsłony wartości odżywczej - II Badania laboratoryjne
Kontynuując nasze rozważania na temat wartości odżywczej warto zatrzymać się nad bardzo ważnym zagadnieniem, a mianowicie nad wyborem metod analitycznych służących do wyznaczenia poszczególnych składników odżywczych aby w prawidłowy sposób wyliczyć naszą wartość odżywczą Składnik odżywczy - Metoda Wartość energetyczna - Metoda obliczeniowa / Metoda referencyjna  - Soxhleta  ze wstępną hydrolizą – metoda referencyjna Tłuszcz - Metoda NIR / Metoda Gerbera&...
24.11.2021
Dwie odsłony wartości odżywczej - I Wymagania prawne cz. 2
Dwie odsłony wartości odżywczej - Wymagania prawne cz.1 3.5 Załącznik XIII Referencyjne wartości spożycia część A – dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) Znacząca ilość witamin i składników mineralnych Co do zasady do celów określania, czy dana substancja stanowi ilość znaczącą, należy uwzględniać następujące wartości: 15 % referencyjnych wartości spożycia określonych w punkcie 1, zawarte w 100 g lub...
24.11.2021
Dwie odsłony wartości odżywczej - I Wymagania prawne cz.1
Wartość odżywcza żywności to przydatność produktów żywnościowych i złożonych z nich racji pokarmowych do pokrycia potrzeb organizmu człowieka związanych z przemianami metabolicznymi. Wartość odżywcza poszczególnych produktów jest zależna przede wszystkim od rodzaju produktu, natomiast w danej grupie produktów uwarunkowana jest sposobem produkcji, doborem odmian roślin i ras zwierząt, sposobem ich uprawy bądź hodowli, a także metodami przetwarzania i przechowywania. (H...
18.10.2021
Campylobacter SPP - lider wsród bakteryjnych zatruć pokarmowych
Pierwsze informacje dotyczące bakterii z rodzaju Campylobacter sięgają 1886 roku, kiedy to austriacki lekarz pediatra Theodor Escherich zaobserwował w okrężnicy zmarłych na skutek biegunki noworodków bakterie o spiralnym kształcie. Wówczas mimo starań, nie udało się wyhodować patogenu tradycyjnymi metodami mikrobiologii. Stało się to możliwe około 100 lat później po opracowaniu pożywek oraz zapewnieniu odpowiednich warunków hodowli (tj. atmosfery mikroaerofilnej: 5% O...
30.09.2021
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - wymagania
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi być wolna od substancji szkodliwych, bakterii chorobotwórczych oraz nadmiernych ilości powszechnie występujących w niej składników (żelaza, manganu, chlorków, siarczanów azotanów, azotynów, wapnia i magnezu). Powinna być przy tym klarowna, bezbarwna, nie posiadać zapachu oraz mieć przyjemny i orzeźwiający smak. Problem bezpieczeństwa zdrowotnego wody w Polsce reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia...
21.09.2021
Jak oznaczać żywność na rynkach USA i UE, aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami i chronić konsumentów
Co to są alergie pokarmowe? Alergia pokarmowa to zjawisko nadwrażliwości na tle immunologicznym. Oznacza reakcję układu odpornościowego na składnik pożywienia stanowiący alergen. Towarzyszy jej podwyższony poziom przeciwciał IgE, chociaż wyróżniamy też mechanizmy IgE-niezależne oraz mieszane. Centrum Badań i Edukacji Alergii Pokarmowych (FARE) definiuje alergie pokarmowe jako „schorzenia [...], w których narażenie na żywność zawierającą alergeny wywołuje szkodliwą odpowiedź...
06.09.2021
Zastosowanie techniki PCR do wykrywania Listeria monocytogenes w rybach, produktach rybnych i środowisku przetwórstwa rybnego cz 2
Zastosowanie techniki PCR do wykrywania Listeria monocytogenes w rybach, produktach rybnych i środowisku przetwórstwa rybnego cz 1 Wymagania prawne - Listeria monocytogenes w żywności Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 2073/2005 Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane dopilnować, aby środki spożywcze były zgodne z odpowiednimi kryteriami mikrobiologicznymi. Jeśli jest to konieczne, przedsiębiorstwa sektora spożywczego odpowiedzialne za wytwarzanie danego produktu powinni prowadzi...
06.09.2021
Zastosowanie techniki PCR do wykrywania Listeria monocytogenes w rybach, produktach rybnych i środowisku przetwórstwa rybnego cz1
Zagrożeniem dla czystości mikrobiologicznej końcowej postaci środka spożywczego jakim są ryby (spożywane na surowo lub minimalnie przetworzone) i produkty rybne, może być zanieczyszczony surowiec (jako koszt chociażby braku odpowiedniej higieny procesu obróbki), niewłaściwa higiena procesu produkcyjnego (higiena osobista personelu, czystość powierzchni produkcyjnych urządzeń, woda technologiczna, powietrze, opakowania), ponadto zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego przechowywania, tr...
10.08.2021
Legionella – badania mikrobiologiczne w laboratorium Intertek
Okresowe badanie wody jest jednym z elementów każdego systemu HACCP. Laboratorium Intertek oferuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r., w tym także w kierunku Legionella zgodnie z PN-EN ISO 11731. Badania oraz pobór próbek odbywa się zgodnie obowiązującymi normami, które są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz zatwierdzone przez Państwowy Inspektorat Sanitarny, co uprawnia nas...