Oferta Wessling Polska sp. z o.o. w zakresie badania żywności i pasz Artykuły firmy Kontakt do firmy

04.02.2021

Dla właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i produktów rolnictwa konieczne jest prowadzenie badań laboratoryjnych. Monitorowanie bezpieczeństwa żywności wymaga kontroli na każdym etapie łańcucha żywnościowego, począwszy od produkcji pierwotnej i kontroli jakości pasz stosowanych do żywienia zwierząt hodowlanych poprzez produkcję podstawową, magazynowanie i transport, aż do sprzedaży dla konsumenta końcowego.

WESSLING Polska sp. z o.o. wykonuje badania jakości produktów spożywczych. Nasze laboratorium zarejestrowane jest w bazie GMP+ do wykonywania badań w ramach tego systemu. Prowadzimy również badania pod certyfikację VLOG. Nasze laboratoria oprócz akredytacji posiadają zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii na wykonywanie badań laboratoryjnych do celów kontrolnych - związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego - i zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej na pobieranie i badanie próbek wody przeznaczonej do picia.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla producentów żywności i pasz oraz podmiotów związanych z obrotem żywnością. Nasza oferta obejmuje m.in.:

Badania żywności:

 • Badania mikrobiologiczne żywności, w tym: Salmonella, Listeria monocytogenes, bakterie z grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba pleśni i drożdży.
 • Badania próbek środowiskowych z obszaru produkcji żywności, w tym próbek pobranych z powierzchni produkcyjnych, np. z części maszyn, narzędzi, stołów roboczych i linii produkcyjnych - metodą wymazów pod kątem parametrów mikrobiologicznych, takich jak: ogólna liczba drobnoustrojów, Enterobacteriacea, Listeria monocytogenes, Salmonella i gronkowce koagulazo-dodatnie i metodą odciskową dla określenia ogólnej liczby drobnoustrojów i Enterobacteriaceae.
 • Badania wartości odżywczej, w tym: białko, tłuszcz, kwasy tłuszczowe, węglowodany, cukry, błonnik, witaminy, składniki mineralne.
 • Badania zanieczyszczeń żywności: metale ciężkie, mykotoksyny, WWA, dioksyny, pozostałości pestycydów.
 • Badania GMO technikami biologii molekularnej, w tym screening podstawowy (promotor 35S, NOS-terminator i promotor FMV).
 • Screening pod certyfikację VLOG, która jest świadectwem braku organizmów modyfikowanych genetycznie w produkcie oraz witamin, aromatów i enzymów wyprodukowanych za ich pomocą.
 • Identyfikacja gatunków zwierząt techniką PCR, określająca gatunkowość mięsa.
 • Badania alergenów, w tym: glutenu, siarczanów (dwutlenku siarki), białek mleka, jaj, orzechów laskowych, włoskich, nerkowca, ziemnych oraz migdałów, soi, łubinu, sezamu i gorczycy.
 • Analiza sensoryczna produktów spożywczych.

Badania pasz:

 • Badania mikrobiologiczne pasz, w tym: Salmonella, Escherichia coli, pleśnie i drożdże, bakterie beztlenowe przetrwalnikujące.
 • Badania pasz zgodnie z wymogiem certyfikacji GMP+ w zakresie: metale ciężkie (As, Cd, Pb, Hg i fluor), aflatoksyna B1, dioksyny: polichlorowane dibenzodioksyny i dibenzofurany oraz dioksynopodobne PCB.
 • Badania fizykochemiczne pasz, w tym: azotany, melamina, pestycydy, kokcydiostatyki, alkaloidy.
 • Badania składników odżywczych według metod GAFTA: tłuszcz, białko, popiół, włókno, popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i dopasowania jej do Państwa indywidualnych potrzeb.

Źródło: Wessling
Fot.: @istockphoto.com_fcafotodigital