Przewaga konkurencyjna dzięki odpowiedniej cyfryzacji – od krajowego producenta do globalnego gracza w 5 lat Artykuły firmy Kontakt do firmy

18.10.2021

Planując długofalowy rozwój, firma Indrol przyjęła kilka kluczowych zasad. Produkcja musi być zorganizowana pod kątem wymagań klientów, a straty zredukowane do minimum. Z kolei przejrzystość procesów, śledzenie pochodzenia i jakość powinny iść w parze ze stabilnym wzrostem przychodów. Równie ważna jest otwartość na zmiany i nowe technologie.

Producent mięsa indyczego Indrol jest znany z otwartego podejścia do aktualnych trendów i nowych rozwiązań technologicznych. Innowacyjne i stale rozwijające się przedsiębiorstwo ma międzynarodowy zasięg, silną markę i 100% polskiego kapitału. Firma kładzie duży nacisk na jakość, stałą bazę surowcową, nowoczesną technologię produkcji, wykwalifikowany personel i własny transport. To wiele złożonych zadań naraz, których realizacja jest możliwa z właściwą technologią IT.

Zarządzanie przez jakość kolejnym krokiem do doskonałości

Zarządzanie jakością w firmie Indrol obejmuje surowce, procesy produkcyjne i wyroby gotowe. Wszystkie dane zapisywane są w optymalnie zlokalizowanych wzdłuż łańcucha procesów punktach rejestracji, czyli bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Te dane stanowią podstawę dla analiz wskaźników wydajnościowych i kontroli pochodzenia. Pozwala to na stały monitoring procesów i w rezultacie obniżenie kosztów operacyjnych. Nadrzędnym celem jest jednak zapewnienie klientom doskonałych jakościowo produktów, czego dowodem jest kompleksowe zarządzanie jakością zgodnie z normami ISO serii 9000, a także stale odnawiane standardy i certyfikaty HACCP, QS, BRC, IFS, QAFP i HALAL.

- Naszym celem projektowym była racjonalizacja i optymalizacja wszystkich procesów w oprogramowaniu branżowym CSB-System – Paweł Waligórski, współwłaściciel Indrol Sp. z o.o.

Niezawodne procesy dla krótko i długookresowego rozwoju

Po dostarczeniu do ubojni następuje weryfikacja żywca pod kątem jakości oraz zliczanie sztuk padłych w transporcie. Następnie przy użyciu tabel cenowych oraz parametrów wagowych i jakościowych kalkulowane są ceny skupu wraz z automatycznymi doliczeniami do ceny bazowej lub odliczeniami. Tworzony jest także wewnętrzny ranking dostawców żywca. Dla każdej dostawy odczytywane są z urządzeń pomiarowych parametry procesu ubojowego, takie jak kontrola parametrów ogłuszania i oparzania czy temperatura tuszki po wychłodzeniu.

Rozbiór prowadzony jest wg dostawców. Między poszczególnymi partiami rozbiorowymi robi się przerwę, aby oddzielić uzyski z poszczególnych partii. Kierownik produkcji ma wgląd online w postęp realizacji rozbioru i na bieżąco porównuje ilości planowe z ilościami uzysków. W celu usprawnienia rejestracji wyjścia elementów z rozbioru zastosowano panele dotykowe z indywidualnie zaprojektowanymi ekranami.

Wszystkie procesy produkcyjne są dokładnie odwzorowane w systemie, przy czym kompleksowe receptury i procedury produkcyjne są przygotowywane optymalnie pod kątem ich wykorzystania w systemie planowania i sterowania produkcją.

- Jesteśmy najnowocześniejszym producentem mięsa z indyka w Polsce. – mówi Paweł Waligórski.

System CSB dostarcza także istotnych danych na temat sprzedaży, obrotów, marż i kanałów dystrybucji. Tym samym zarząd może efektywnie sterować procesami handlowymi i szybko reagować na potrzeby klientów.

5 miesięcy prac wdrożeniowych i …

- System CSB usprawnia komunikację w zakładzie, gwarantując przepływ informacji przez wszystkie działy, pomaga zaplanować produkcję, śledzi zasoby magazynowe, kontroluje koszty produkcyjne, online analizuje i wspiera procesy kontroli jakości w zakładzie. Pełny obraz firmy (łatwość uzyskiwania różnych informacji) i analiza procesów biznesowych umożliwia lepsze podejmowanie decyzji na wyższych szczeblach zarządzania, co pozwala nam na zwiększenie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa. – podsumowuje Paweł Waligórski, współwłaściciel Indrol Sp. z o.o.

Zakres wdrożenia

  • ERP wraz ze skupem i ubojem, a także rozbiór, produkcja, magazyny, śledzenie pochodzenia, zarządzanie jakością, sprzedaż, EDI, integracja automatów etykietująco-ważących iWPL, zarządzanie trasami i transportem, mobilne ERP

Korzyści dla klienta

  • Optymalizacja łańcucha produkcyjno-logistycznego z pełnym śledzeniem pochodzenia
  • Zarządzanie magazynami surowcowymi i kontrola ubytków z dokładnością co do partii
  • Receptury z kalkulacją kosztów na każdy etap przetwórstwa y Integracja etykietowania i konfekcjonowania pod klienta
  • Certyfikacja BRC, IFS, QAFP, HALAL, QS
  • Elektroniczna wymiana danych z partnerami biznesowymi i urzędami

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z pozostałymi przykładami referencyjnymi. Opisujemy tu konkretne przykłady optymalizacji, cyfryzacji i automatyzacji  z szeroko rozumianego sektora spożywczego.

Autor: Arkadiusz Krzywiński - Konsultant ds. sprzedaży
Źródło i fot.: CSB-System