Wessling Polska uczestnikiem systemu certyfikacji QS Artykuły firmy Kontakt do firmy

17.01.2022

QS to system certyfikacji, zapewniający o wysokiej jakości żywności. WESSLING Polska uzyskało zatwierdzenie centrum certyfikacji do wykonywania badań żywności dla uczestników tego programu.

Czym jest system certyfikacji QS?
System certyfikacji żywności QS. Quality scheme for food jest wiodącym standardem bezpieczeństwa żywności i oznacza zapewnienie jej wysokiej jakości „od pola do stołu”. Jego celem jest budowanie podstaw zaufania konsumentów do świeżej żywności, bowiem znak certyfikacji QS oznacza wysoki poziom bezpieczeństwa produktów mięsnych i wędliniarskich, owoców, warzyw i ziemniaków. Żywność ze znakiem certyfikacji QS ma dokładnie udokumentowany i monitorowany cykl życia i obejmuje wszystkie etapy łańcucha żywnościowego. Wszystkie firmy uczestniczące w programie zobligowane są do przestrzegania restrykcyjnych zasad, których spełnianie jest regularnie sprawdzane przez audytorów i niezależne jednostki certyfikujące.

Poprzez umieszczenie znaku certyfikacji QS na swoich produktach, uczestnicy programu pokazują, że produkują i wprowadzają na rynek swoje produkty zgodnie z wymaganiami programu QS – w myśl powyższej zasady „od pola do stołu”.

Od 2001 roku dla konsumentów niebieski znak certyfikacji QS oznacza symbol żywności z kontrolowanymi procesami produkcyjnymi i marketingowymi. Sygnalizuje spełnienie wymagań QS w zakresie produkcji, marketingu, procesów i jakości produktów.

Więcej informacji na temat certyfikacji QS znajdą Państwo tutaj.

Kto może uczestniczyć w programie QS?
Do programu certyfikacji QS mogą się zgłaszać:

  • producenci materiałów paszowych,
  • hodowcy zwierząt gospodarskich,
  • ubojnie i rozbiór mięsa,
  • producenci owoców, warzyw i ziemniaków,
  • hurtownicy świeżych owoców i warzyw,
  • dostawcy usług logistycznych.

Starasz się o certyfikat QS lub już go posiadasz? U nas wykonasz badania żywności

Długotrwały i wymagający proces certyfikacji zakończył się zatwierdzeniem laboratorium WESSLING Polska, jako uczestnika programu QS dla producentów owoców, warzyw i ziemniaków. Naszym zadaniem w utrzymywaniu bezpieczeństwa i jakości żywności jest jej badanie dla innych firm, które chcą uzyskać certyfikat QS oraz tych, które są już uczestnikami programu. Obowiązują nas wytyczne zawarte w przewodniku "Guideline Residue Monitoring - Fruit, Vegetables, Potatoes".

Monitorowanie pozostałości w systemie QS oznacza sprawdzanie, czy przestrzegane są maksymalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin oraz dopuszczalne wartości zanieczyszczeń i azotanów w owocach, warzywach i ziemniakach. Sprawdza się również, czy zastosowane środki ochrony roślin są zatwierdzone dla odpowiednich kultur.

Firmy, będące uczestnikami programu QS, mogą wykonywać badania tylko w laboratoriach zatwierdzonych przez QS. Od teraz WESSLING Polska jest jednym z nich. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami i podjęcia wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa i jakości żywności.

Źródło i fot.: WESSLING Polska